+34 931 595 971 clients@enext.es

Si us plau posa’t en contacte amb nosaltres i t’enviarem un pdf corporatiu que inclou la descripció d’alguns dels nostres projectes més significatius.

L’experiència de Enext se centra en les següents tecnologies de fabricació:

 

ESTÈRILS

Típicament per a la fabricació de productes liofilitzats i biotecnològics que no accepten una etapa d’esterilització terminal en la seva fabricació.

 • Sistemes de tractament d’aire per a locals o sales de classes A i B,
 • Control de cascades de pressions, automàtic o manual
 • Enclavaments elèctrics de portes

 

INJECTABLES

Instal·lacions habituals en aquest tipus de plantes com són:

 • Les xarxes de vapor pur i els sistemes SIP
 • Els llaços d’aigua injectable,
 • Els sistemes de doble filtració esterilitzant,
 • Les vàlvules ZDL i l’absència de trams morts a les instal·lacions de canonades

 

API’S

Típicament locals de fabricació amb risc d’explosió per presència d’alcohols o pols explosiu. Instal·lacions habituals en aquest tipus de plantes com són:

 • Tancaments en llana de roca o niu d’abella per evitar la propagació del foc
 • Lluminàries encastades i preses de corrent categoria ATEX
 • Ventiladors i sondes ATEX
 • Captació de pols ATEX
 • Sistemes amb aire exterior o extracció directa, filtració de gasos amb carbó actiu

FORMES sòlides i líquides ORALS

Típicament locals de fabricació en sobrepressió respecte a l’atmosfera. Instal·lacions habituals en aquest tipus de plantes són:

 • Sales amb control d’humitat pour roda dessecant
 • Instal·lacions de captació de pols d’alta i baixa pressió
 • Instal·lacions de preparació, filtrat, omplert i neteja cip per a líquids orals

CONTENCIÓ BIOLÒGICA

Típicament locals de fabricació en depressió respecte a l’atmosfera o respecte als locals d’accés

 • Filtració terminal a extraccions a l’atmosfera
 • Instal·lacions connectades a grups electrògens
 • Sistemes Biowaste de tractament d’efluents líquids
 • Tractament de residus sòlids per mitjà de autoclaus o ses biològics