+34 931 595 971 clients@enext.es

La nostra experiència es centra en una àmplia varietat d’instal·lacions, totes elles sempre dins de la indústria farmacèutica i biotecnològica:

 

Cabines de pesades i de mostreig

 • Fabricades a mida atenent a l’espai disponible i altres condicionants dels nostres Clients
 • Amb acabats en acer inoxidable o en acer lacat

 

Sostres laminars classe A (cGMP)

 • Per a la fabricació de formes estèrils
 • Fabricades a mida atenent a l’espai disponible i altres condicionants dels nostres Clients
 • Dotats amb difusor CG i altres accessoris
 • Diversos acabats: acer inoxidable, acer lacat, panell sandvitx

 

Pass box

 • Per a la fabricació de formes estèrils
 • Fabricades a mida atenent a l’espai disponible i altres condicionants dels nostres Clients
 • Equipats amb múltiples accessoris com filtres terminals, enclavaments, llum ultraviolada, etc.

 

 

Captació de pols en fabricació de formes seques

 • Instal·lacions centralitzades a baixa pressió per a connexió a equips de fabricació
 • Instal·lacions d’alta pressió per a neteja centralitzada de locals
 • Execució convencional o per a productes amb risc d’explosió (ATEX)

 

Sistemes de fluids de serveis de grau farmacèutic

 • Instal·lacions i skids de generació i distribució d’aigua purificada (PW), aigua injectable (WFI), vapor pur (PS)
 • Instal·lacions de gasos de laboratori
 • Instal·lacions i skids CIP (clean in place)

 

Sistemes de procés de líquids farmacèutics

 • Reactors i skids de preparació de líquids estèrils i injectables, líquids orals, cremes.
 • Filtració per a líquids orals i doble filtració esterilitzant per estèrils.

 

Sistemes de fluids de serveis de grau no farmacèutic

 • Instal·lacions d’aire comprimit lliures d’oli
 • Instal·lacions de vapor industrial
 • Instal·lacions d’aigua freda i calenta sanitària, aigua de xarxa, drenatges calents per processos

 

Sistemes de tractament d’aire (HVAC)

 • Per ambients a climatitzar o per a locals de producció classificats de classes D a A segons GMP
 • Centrals de tractament d’aire
 • Sistemes de conductes d’impulsió, retorn, extracció
 • Control de pressions en sales, manual o automatitzat
 • Generació de fred i calor: sistemes aire-aigua, aigua-aigua, expansió directa,
 • Deshumectació d’aire per roda desencanti
 • Humectació d’aire per vapor
 • Sistemes amb risc d’explosió (ATEX)

 

 

Tancaments higiènics

 • Sales netes en diversos acabats (xapa galvanitzada lacada, resina fenòlica, altres) amb ànima interior de diversos materials (poliestirè, poliuretà, llana de roca, niu d’abella) en funció de les necessitats del client (risc d’incendi o explosió, contenció del soroll, altres)
 • Portes de fulla batent en acabat metàl·lic o resina fenòlica i accessoris com interlocks, guillotines o espiells
 • Finestres de doble vidre higroscòpic de seguretat totalment enrasades
 • Parets integrals de vidre de seguretat
 • Portes ràpides enrotllables Portes tallafoc
 • Suspensió de falsos sostres sandvitx transitables
 • Acabaments sanitaris amb escòcies (mitges canyes) i altres perfils d’alumini

Sistemes elèctrics i de control

 • Instal·lacions elèctriques de potència, des del transformador i grup electrogen fins als consums, bateries de condensadors, xarxa de posada a terres, emergència, etc.
 • Instal·lacions de potència flexibles mitjançant blindo barres.
 • Instal·lacions d’il·luminació de sales netes amb lluminàries encastades: tipus led, fluorescent, i ATEX per a ambients explosius

Sistemes de control

 • Instal·lacions de control de tractament d’aire amb diversos graus d’automatització: des controladors individuals de temperatura per a cada sistema d’aire fins scada per al control i monitorització d’estat de filtres, ventiladres, temperatures, grau d’humitat, pressions en sales, etc.
 • Instal·lacions de procés automatitzades amb PLCs i pantalles tàctils en sala neta per operar els sistemes de producció mitjançant fórmules de fabricació.